" /> " /> " /> "> " />
 
 
Strona Główna Kontakt SiteMap
hOkna
hPok
hMat
hObr
 
 
Zalecenia dotyczące transportu i przechowywania blach

ZALECENIA DOTYCZĽCE TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA WYROBÓW OCYNKOWANYCH, ALUMINIOWO-CYNKOWYCH ORAZ POWLEKANYCH Z POWŁOKAMI ORGANICZNYMI.

1. Materiał w stanie dostawy, należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed nagłymi zmianami temperatury.
Zalecana minimalna odległość od podłoża paczek i kręgów wynosi 200 mm.

2. Składowanie wyrobów ocynkowanych, z powłoką aluminiowo-cynkową oraz powlekanych z powłokami organicznymi w miejscach gdzie są one narażone na duże zmiany wilgotności i temperatury powietrza jest zabronione, gdyż może to doprowadzić do kondensacji pary wodnej między arkuszami (zwojami blachy), co może być przyczyną wystąpienia ognisk korozji w postaci białych i czarnych plam, a także powłoka lakieru może ulec odparzeniu.

3. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeładunku lub jej składowania, należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie arkusze. Składowanie blachy zamoczonej doprowadzić może do uszkodzenia powłoki lub do powstania ognisk korozji.

4. W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik winien blachę odpowiednio zabezpieczyć, aby nie uległa uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu.

5. Podczas rozładunku, załadunku, lub przekładania arkuszy należy szczególnie uważać by nie porysować powłoki, należy unikać przesuwania arkuszy gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.

6. Blachy ocynkowane z powłoką aluminiowo-cynkową, oraz powlekane zaleca się montować na dachu przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy.

7. W przypadku składowania dłuższego niż jeden miesiąc od daty dostawy blach ocynkowanych, aluminiowo-cynkowych i powlekanych, należy przełożyć każdy arkusz cienką przekładką, nie powodującą uszkodzeń mechanicznych, w przypadku blach powlekanych, które zabezpieczone są folią ochronną należy koniecznie tę folię zerwać. Umożliwi to przewiew powietrza z dolnej i górnej strony arkusza eliminując występowanie kondensacji pary wodnej między arkuszami.
UWAGA: dłuższe składowanie blachy z folią ochronną może doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakieru

8. Zabrania się cięcia blach narzędziami kątowymi, powodującymi efekt termiczny. Użycie takich narzędzi doprowadza do uszkodzenia blachy w miejscu cięcia, jak również do powstania ognisk korozji.

9. Wszystkie miejsca cięcia blachy, także przez producenta oraz miejsca zarysowań muszą być zabezpieczone lakierem zaprawowym przez firmę dekarską podczas montażu blachy, a w szczególności końce arkuszy w części okapowej (przy rynnie ). Nie zabezpieczenie tych miejsc może spowodować po pewnym czasie złuszczanie się powłoki lakieru i powstawanie ognisk korozji.

 
         
 
 
Strona Główna / O firmie / Blachy / Akcesoria / Kontakt projektowanie stron Kraków - iPolska.info